لیست قیمت کلید پریز امگا

لیست قیمت کلید پریز امگا - لیست قیمت کلید پریز کریستال

لیست قیمت کلید پریز امگا 

نوع محصولتعداد در کارتنتمام شیشه (سفید مشکی)تمام شیشه (طلایی)تمام شیشه (بارانی)مکانیزم امگا
کارتن جور160214005230835__
کلید یک پل40216480233062.5227810126489
کلید دو پل20219450235240.5232320128568
کلید تبدیل10217470234250.5229900127578
پریز برق محافظ دار70214302230835224180124162.5
فیش آنتن10219450235240.5232320128568
تلفن دو قلو ۴ خط10219450235240.5230010127429.5
شاسی زنگ217470234250.5228910127578
کلید سه پل337458353188363660245289
برق با پشتی سرامیکی225489240735232320130845
تلفن دو کاره
پریز ارت دار224152.5240735232320130735
ارت محافظ دار USP236478252318240130144952.5
کلید کولر313203328933327580220984.5
زنگ ملودی323994339735338690233062.5
شاسی تایمر217470234140.5229020127578
سوکت شبکه CAT۶321618337458319880278949
آنتن مرکزی402006417450438350402006
آنتن ماهواره237567259545255640126307.5
فیش بلندگو232072.5248556238920152625